WIECZÓR FLAMENCO


WIECZÓR FLAMENCO
Kiedy:
14 Kwiecień 2019@19:00
2019-04-14T19:00:00+02:00
2019-04-14T19:15:00+02:00
Gdzie:
Stara Piwnica
Krupnicza 15
52-443 Wrocław
Polska
Koszty:
20 - 30 PLN
WIECZÓR FLAMENCO @ Stara Piwnica | Wrocław | Województwo dolnośląskie | Polska
[EN / ES below] W ramach cyklu „Wieczory Flamenco we Wrocławiu” zapraszamy na koncert Los Duendes. Zespół zagra w Starej Piwnicy 14. kwietnia. Bilety w cenie 30 zł normalne i 20 zł studenckie można rezerwować mailowo: ula.wrockfest@gmail.com lub zakupić przed koncertem.

„Duende” to elf, krasnal, małe magiczne stworzenie zamieszkujące przestrzeń na pograniczu rzeczywistości i fantazji, obecny w legendach wielu kultur od zarania dziejów. W kulturze flamenco „mieć duende” znaczy posiadać specjalny talent do śpiewu czy grania na instrumencie. To dusza artystyczna odzwierciedlona w sztuce. Magiczny i autentyczny pierwiastek. Los Duendes – zespół celebrujący andaluzyjską muzykę i śpiew, przybywa do Wrocławia, miasta krasnali, i zaprasza Was do wspólnej, głośnej muzycznej uczty, pełnej gorących rytmów. W programie utwory m. in. z repertuaru Vicente Amigo, Raya Heredii (Ketama) czy Niñi Pastori.

Skład zespołu Los Duendes:
– Niño Soto: śpiew
– Piotr Łyszkiewicz: saksofon
– Maciej Posłuszny: gitara
– Guillermo Soidan: cajon

Liderem zespołu jest Niño Soto, obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury – inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together.
Piotr Łyszkiewicz to saksofonista, kompozytor, producent muzyczny. Współpracował z Marcinem Świetlickim, Arturem Rojkiem, Melą Koteluk, Krzysztofem Zalewskim, raperem Jamesem Izcrayem, Barbarą Wrońską, Oksaną Predko, Kasią Klimczyk, Abduloulayem Badjim, producentami muzycznymi Bartoszem i Markiem Dziedzicem, zespołami The Dumplings oraz Sorry Boys. Członek Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. Ma za sobą współpracę z zespołami: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludzi, Ballady i Romanse.
Maciej Posłuszny to gitarzysta i pedagog. Ukończył Wychowane Muzyczne na Uniwersytecie Opolskim, a także podyplomowe studia Muzykoterapii we Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Obecnie jest nauczycielem muzyki w British International School. Jako gitarzysta najlepiej odnajduje się w obrębie muzyki z pogranicza jazzu oraz tradycyjnej muzyki hiszpańskiej i latynoskiej.
Guillermo Soidan jest perkusistą z Asturii (Hiszpania). Jest dobrze znany na hiszpańskiej i latynoskiej scenie Wrocławia jako perkusista Kumbia Mać, z którym od 2015 roku gra w wielu polskich miastach i na festiwalach, takich jak International Boat of Culture, WOŚP czy Festiwal Kultury Hiszpańskiej Quijoteando.

Wieczór Flamenco w Starej Piwnicy!
LOS DUENDES
14.04.2019 | 19:00
Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław
Bilety: 30 zł normalne / 20 zł studenckie (za okazaniem ważnej legitymacji) do kupienia przed koncertem
Rezerwacje: ula.wrockfest@gmail.com

***

As part of the „Flamenco evenings in Wroclaw” series, we invite you to the Los Duendes concert. The band will play at Stara Piwnica on the 14th of April. Tickets at PLN 30, normal and PLN 20, students, can be booked via e-mail: ula.wrockfest@gmail.com or purchased before the concert.

„Duende” is an elf, dwarf, a small magical creature inhabiting space on the borderline of reality and fantasy, present in the legends of many cultures since the dawn of history. In flamenco culture, „having a duende” means having a special talent for singing or playing an instrument. It is the artistic soul reflected in art. A magical and authentic element. Los Duendes – a band celebrating Andalusian music and singing, comes to Wrocław, the city of dwarfs, and invites you to a joint, loud musical feast, full of hot rhythms. The program includes, among others, pieces from the repertoire of Vicente Amigo, Ray Heredia (Ketama) and Niña Pastori.

The Los Duendes line up:
– Niño Soto: vocal
– Piotr Łyszkiewicz: saxophone
– Maciej Posłuszny: guitar
– Guillermo Soidan: cajon

The leader of the band is Niño Soto, currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, coming from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations within such events as: Niedokończony dom/ European songlines in the range of the cicle of European Capital Cultural Wrocław 2016, Jazz in Palaces – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – inauguration 2016, Festival of Music in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together.
Piotr Łyszkiewicz is a saxophonist, composer, and music producer. He collaborated with Marcin Świetlicki, Artur Rojek, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, rapper James Izcray, Barbara Wrońska, Oksana Predko, Kasia Klimczyk, Abduloulay Badji, music producers Bartosz and Marek Dziedzic, bands The Dumplings and Sorry Boys. Member of Mitch & Mitch, P.K.P. Trio, Second Exit, Tango & Cash, 3 Jets. He has worked with bands: Małe Instrumenty, The Kurws, Ziemia Planeta Ludzi, Ballady i Romanse.
Maciej Posłuszny is a guitarist and teacher. He graduated from Musical Education at the University of Opole, as well as postgraduate studies in Music Therapy at the Wrocław Academy of Music. He is currently a music teacher at the British International School. As a guitarist, he finds himself best in music from the circle of jazz and traditional Spanish and Latin music.
Guillermo Soidan is a percussionist from Asturias, Spain. He is well known in the Spanish and Latino scene of Wrocław as the drummer of Kumbia Mać, with which since 2015, he has played in numerous polish cities and festivals, such as International Boat of Culture, WOSP or the Spanish Culture Festival Quijoteando.

Flamenco evening at Stara Piwnica!
LOS DUENDES
14/04/2019 | 19:00
Stara Piwnica (Old Cellar), 15 Krupnicza Str., Wrocław
Tickets: 30 PLN normal / 20 PLN students (with valid student card) available before the concert
Reservations: ula.wrockfest@gmail.com

***

Como parte de la serie „Noches de flamenco en Wroclaw”, te invitamos al concierto de Los Duendes. La banda tocará en Stara Piwnica el 14 de abril. Las entradas en PLN 30, normal y PLN 20, estudiantes, se pueden reservar por correo electrónico: ula.wrockfest@gmail.com o se pueden comprar antes del concierto.

„Duende” es un elfo, enano, una pequeña criatura mágica que habita el espacio en el límite de la realidad y la fantasía, presente en las leyendas de muchas culturas desde los albores de la historia. En la cultura flamenca, tener un duende significa tener un talento especial para cantar o tocar un instrumento. Es el alma artística reflejada en el arte. Un elemento mágico y auténtico. Los Duendes, una banda que celebra la música y el canto andaluz, llega a Wrocław, la ciudad de los enanos, y te invita a una fiesta musical conjunta y ruidosa, llena de ritmos. El programa incluye, entre otros, piezas del repertorio de Vicente Amigo, Ray Heredia (Ketama) y Niña Pastori.

La alineación de Los Duendes:
– Niño Soto: vocal.
– Piotr Łyszkiewicz: saxofón
– Maciej Posłuszny: guitarra
– Guillermo Soidan: cajon

El líder de la banda es Niño Soto, actualmente el único cantante de flamenco español que vive en Polonia, procedente de Sevilla. Ha estado actuando en Polonia desde 2013 en diversas formaciones en eventos como: Niedokończony dom/ Líneas de canciones europeas en el ámbito del círculo de la Capital Europea Cultural Wroclaw 2016, Jazz en Palacios – Castillo Moszna, Festival Duende en Poznań, Plataforma de danza polaca, Inspiraciones populares de Łódź, Festival de jazz etno de Wrocław, Capital Europea de la Cultura – Inauguración 2016, Festival de Música en Bukowiec, Festival Internacional de Folklore en Zielona Góra, BRAVE Juntos. Piotr Łyszkiewicz es un saxofonista, compositor y productor musical. Colaboró con Marcin Świetlicki, Artur Rojek, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, el rapero James Izcray, Barbara Wrońska, Oksana Predko, Kasia Klimczyk, Abduloulay Badji, los productores de música Bartosz y Marek Dziedzic, bandas de The Dumplings y elospiros. Miembro de Mitch & Mitch, P.K.P. Trío, Segunda Salida, Tango y Efectivo, 3 Jets. Ha trabajado con bandas: Small Instruments, The Kurws, Planet Earth, Ballads y Romances.
Guillermo Soidan es un percusionista de origen asturiano, conocido en la escena española y latina de Wrocław por ser el baterista de Kumbia Mać, banda con la que desde 2015 ha actuado en numerosas ciudades polacas y en festivales como el International Boat of Culture, WOSP o el Festival de Cultura Hispana Quijoteando.

Noche de flamenco en Stara Piwnica!
LOS DUENDES
14/04/2019 | 19:00
Stara Piwnica, 15 Krupnicza Str., Wrocław
Entradas: 30 PLN normal / 20 PLN estudiantes (con una identificación de estudiante válida) disponible antes del concierto
Reservaciones: ula.wrockfest@gmail.com